VN Dobrá Niva

VN Dobrá Niva

 • GPS: 48.492549; 19.074669
 • Číslo: 3-5010-1-1
 • Oblasť: S
 • Charakter: kaprový
 • Účel: lovný
 • Povodie: Hron
 • Prítok: Kalný potok
 • Plocha: 24 ha
 • Organizácia: MsO SRZ Zvolen
 • Kraj: Banská Bystrica
 • Okres: Zvolen

Vodná plocha nádrže (24 ha) na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva. Od ústia potoka Kalný do VN po tabuľami vyznačenú časť je vyhlásená CHRO - celoročný zákaz lovu rýb. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, úhor 60/x.

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3 do 31.5

Miestna voda - MsO SRZ Zvolen

MsO SRZ Zvolen

Kontakty

VACULČIAK Pavelpredseda
Telefón: +421 903 543 988
E-mail: palovaculciak@gmail.com
LETKO Karol, Ing.tajomník
Telefón: +421 905 806 714
E-mail: letko@ppabb.sk
KALNA Miroslavrybársky hospodár
Telefón: +421 915 992 930

Blízko sa nachádza: