VN Prietržka

VN Prietržka

  • GPS: 48.802737; 17.226048
  • Číslo: 2-5160-1-1
  • Oblasť: Z
  • Charakter: kaprový
  • Účel: lovný
  • Povodie: Dunaj
  • Plocha: 3,5 ha
  • Organizácia: MO SRZ Holíč
  • Kraj: Trnava
  • Okres: Skalica

Vodná plocha nádrže (3,5 ha) v k.ú. Prietržka. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70, zubáč veľkoústy 55/x, sumec 80/x, lieň 35/x, amur 70/x, šťuka 65/x, úhor 70/x.

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3 do 31.5

Miestna voda - MO SRZ Holíč

MO SRZ Holíč

Kontakty

KRÁLIK Peterpredseda
Telefón: +421 948 036 896
E-mail: kralikpepe@gmail.com
VESELÝ Eduard, Mgr.tajomník
Telefón: +421 948 036 897
E-mail: vesely.e@gmail.com
NÁTER Michalrybársky hospodár
Telefón: +421 948 858 800
E-mail: michal.nater2@gmail.com

Blízko sa nachádza: