Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Pogányi horgásztó

Pogányi horgásztó

GPS:45.983604; 18.265944
Horgászegyesület:

Tavasz Horgászegyesület Pogány

Engedély ára:https://poganyito.hu/engedelyarak/
Weboldal:https://poganyito.hu/
Terület:12.5 ha

Jellemzés

Megközelíthetősége: Pécs /6-os út felől - 58-as út Harkány felé - Pogányi leágazásnál balra - Pogányban az utat követve nagy balkanyar, majd a falun végig - lejtő végén balra élesen lefelé, és ez az út közvetlen a völgybe, illetve a tóhoz vezet.

Pogány, régi település, mely az Árpád-korból származik. 1181-ben már írásos említést tesznek róla. A török idők alatt elnéptelenedett településre az 1700-as években délszlávok érkeztek, először szerbek, majd horvátok. Előbbiek távozását német és magyar telepesek pótolták. Napjainkban 100 feletti létszámmal rendelkezik a gondozott kis település.
A falu szélén, 1972-ben völgyelzáró gáttal létesítették horgásztavat, amely a rendezett környezetéért Széchenyi-emlékplakettet is kapott. A tó az üzemelési engedélyét 1977-ben kapta meg, így ha csak innen számolnánk létezését, a víz akkor is már túl lenne a harmadik x-en. Fontos megjegyezni, hogy a tó még nem volt leengedve és már a kezdetekben is komoly halak kerültek bele.

Adottságok:
A jobb part a halőrháztól a befolyó felé eleinte akadós, majd sekély. A víz egy méternél is kisebb a tó közepén a tó felső negyedében. A halőrháznál kb. 1.7 méter mély a stégek előtt. Ez a közepe felé kicsit még mélyül. Ezen a szakaszon egy rövid akadó sor (néhány tuskó) fut a parttal párhuzamosan.
A legmélyebb rész 2-2.5 méter mély lehet, melyet a túlpartról érdemes megdobni. A jobb part végén kiterjedt tuskós-akadó található a kíméleti terület felé dobva. Helyenként (de csak foltokban) kemény, márgás a tó alja, vélhetően ezt a mederben feltörő források okozhatják.
Területi engedélyt, napijegyet csak állami horgászjeggyel rendelkező horgász részére adnak ki.

Szabályjegyzék

Az országos horgászrend szerint.

TILOS A HORGÁSZAT MEGKEZDÉSE A HELYI ÉRVÉNYES HORGÁSZREND ISMERETE NÉLKÜL!

A pogányi horgásztó
nyitvatartási ideje teljes jégvesztétől december 15-ig naponta
napkeltétől napnyugtáig tart, melyet kolompolással jelzünk. A
jelző hang 5 kolompütés.

A kolompolás a nappali horgászat
végét jelzi, ettől számítva a horgásznak még 30 perce van
arra,hogy kiiratkozás és elszámolás után, elhagyja a tó
területét, megsértése fegyelmi vétség.

Területi engedélyt, napijegyet
csak állami horgászjeggyel rendelkező horgász részére szabad
kiadni.

A horgászat megkezdése előtt,
úgy az egyesületi tag mint a napijegyes horgász köteles
megjelenni a halőrháznál, a halőr átveszi a tag
horgászazonosítóját, aki saját kezűleg és olvashatóan
kitölti a beíró karton kezdő rovatait. A napijegyes horgász
szükséges adatait a halőr rögzíti, kiállítja a napijegyet és
megtartja a szükséges tájékoztatót, ezután foglalhatják el a
horgászállásaikat.

Járművel parkolni csak az arra
kijelölt egyesületi parkolóban szabad.

Rokkant, beteg horgásztárs
helyszínre szállítására csak a szolgálatban levő halőr adhat
engedélyt. A kirakodás után a járművel haladéktalanul az
egyesület parkolójába kell beállni.

A TÓPARTI FÖLDUTAKRA BEHAJTANI SZIGORÚAN TILOS!

Felnőtt horgász egyszerre kettő
bottal, botonként maximum kettő db horoggal horgászhat.
Horgászat közben egy időben az egy négyzetméternél nem nagyobb
kishal fogó hálót is használhatja, de bevetett botjaitól nem
távolodhat el.

A kishal fogó horgászbot
orsóval vagy anélkül is egy készségnek számít.

Az ifjúsági horgász egy bottal,
rajta legfeljebb kettő horoggal horgászhat.

Gyermekjeggyel ( 1000 Ft/év- a gyermek 14.éves koráig) a pogányi tavon egyéb hal fogható,
könnyű úszós (2-3 gr.) készséggel, felnőtt felügyelete
mellett. A kifogható egyéb hal mennyisége napi 1 kg, összesen
évi 10 kg.

Halmerítő és haltartó szák
(bilincs) használata minden horgász számára kötelező, a pontos
halmérleg alkalmazása ajánlott.

Kutyát a tóban fürdetni tilos,
a kutya sétáltatása pórázon,felkötött szájkosárral,a
kutyapiszok feltakarítására alkalmas eszköz meglétével és az
érvényes veszettség elleni oltást igazoló bilétával szabad.

A tóparton sátor felállítása,
nyílt tűzrakás, kempingezés, nem engedélyezett.

A tóba bemenni,abban fürödni
szigorúan tilos.

A horgászat során a szereléket
kizárólag a horgászbot segítségével bedobva szabad a vízbe
juttatni, a „behordás” tilos.

Versenyeken -csak a versenyzők
részére- külön szabályok kerülnek megállapításra.

A vízparti növényzetet,
csemetéket, fákat, bokrokat rongálni, csonkolni szigorúan tilos.

A bottartó villa vagy fémből,
vagy műanyagból lehet, helyszínen tört vagy vágott élőfából
bottartót használni tilos.

A partvédelem miatt a bottartó
villák és a vízpart közötti távolság minimum 1, azaz egy
méter lehet.

A felnőtt és ifjúsági
horgásztag naponta maximum három darab, hetente összesen négy
darab nemes halat vihetnek el. Ebből afrikai harcsa hetente kettő
darab lehet.

Ragadozó halak közül a süllő,
csuka fogása és elvitele csak a kiváltott területi engedélyben
megadott súly 50%-ig lehet.

A napijegyes vendéghorgász által
kifogható nemes hal súlya 5 kg/ darab. Naponta foghat kettő darab
nemes halat, ezen belül ragadozó halból egy darabot valamint
kettő kilogramm egyéb halat. Ha a második nemes halat is
beletette a haltartójába, a horgászatot be kell fejeznie. Az
egyhalas-délutános 13 óra után horgászjegyet váltó
vendéghorgász egy darab nemes halat és egy kg egyéb halat
foghat és vihet el.

A fogott nemes halat még az
újradobást megelőzően azonnal, az egyéb halakat a horgászhely
elhagyása előtt – maradandó nyomot hagyóan – kell a fogási
naplóba beírni.

A kifogott, de megtartani nem
kívánt halat másnak átadni nem szabad, azt kíméletesen a vízbe
azonnal vissza kell engedni.

A kifogott és haltartóba tett
halat másikra kicserélni szigorúan tilos.

A bevetett botokat őrizetlenül
hagyni, azok kezelését másra bízni,illetve átengedni tilos.

Horgászat ideje alatt a kifogott
halat a horgász csak maga mellett, a horgászállásánál
(vízben) tárolhatja.

A kifogott és megtartott halat az
ellenőrnek a helyszínen, távozáskor a halőrnek a fogási
naplóval együtt, felszólítás nélkül be kell mutatni, és a
halőrháznál le kell mérni.

Az egyesületi tag által elvihető
ponty súlya 7 kg/darab, nincs korlátozó súlyhatára az amurnak,
valamint a ragadozó halaknak. A hét kilogrammnál nagyobb súlyú
pontyot, illetve a már jelet viselő halat a korlátozás
feloldásáig a vízbe vissza kell helyezni, nem vihető el.

A jelölt halat fogó horgász
fogását még a hal visszaengedés előtt azonnal jelezze a
halőrnek, a 72 / 425 041 telefonon.

A kíméleti területen – a
jelzőkötél és a gát közötti szakaszon, valamint az északi
befolyó árokban a szigetig horgászni, csónakkal bemenni
szigorúan tilos.

A pogányi horgásztavon pergetni
csak egyesületi tagnak –partról és csónakból - október 01
től-december 15-ig- lehet. Minden kifogott süllőt, csukát(
tilalmi időn kívül) és afrikai harcsát be kell írni a fogási
naplóba, azt el kell vinni, visszaengedni nem lehet.

A horgászhely horgászat közben
rövid időre, mintegy 15 percre elhagyható, de arra az időre a
bevetett horgászkészségeket a vízből ki kell venni. Az
őrizetlenül hagyott horgász- és egyéb eszközök
eltulajdonításáért, rongálódásáért az egyesület nem
vonható felelősségre.

A horgászat befejeztével a
horgászat alatt keletkezett szemetet össze kell szedni és a
szemétgyűjtő edénybe tenni. Szemetes horgászhelyet elfoglalni
és elhagyni is tilos. Ha a hulladékgyűjtő edény tele van, a
horgász köteles a szemetét magával vinni.

A horgászat befejezésekor a
horgász köteles személyesen megjelenni a halőrháznál, hajtsa
végre a mérlegen az ellenőrző mérést, fogási naplóját
mutassa be a halőrnek és személyesen rögzítse olvashatóan a
beíró kartonon a fogási eredményt egy tizedes pontossággal majd
a távozás időpontját, melyet aláírásával igazol,utána vegye
át a horgászazonosítót.

A kifogott halat csak a horgászat
befejezése után, a halőrháznál történő elszámolást
követően szabad megtisztítani.


II. Az éjszakai horgászat rendje:

Az éjszakai horgászat egyesületi
tagoknak április 01-től október 01.-ig hétvégeken
pénteken és szombaton, napnyugtától másnap napkeltéig
engedélyezett.

Éjszakai horgászat szándékát,
várható időtartamát és helyét már a nappali beiratkozáskor a
halőr tudomására kell hozni és saját kezűleg a beíró lapon
is jeleznie kell.

Napnyugta után, éjszakára már
nem lehet horgászatra megjelenni.

Az éjszakai horgászatnál a
sötétség beálltával a horgászhelyet és a horgászcsónakot
folyamatos fehér fénnyel, a horgászat egész ideje alatt ki kell
világítani.


III.Csónak használatának szabályai:

A pogányi tavon csak a Hajózási
Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával
ellátott csónak használható, a tag saját felelősségével.

Csónak csak a kikötőjében,
lakattal lezárt állapotban tárolható. melynek betartását a
vezetőség és az FB szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

A csónakot jég veszte után a
part és a fű védelmében egy héten belül, illetve március
15.-ig vízre kell tenni, vagy el kell szállítani az egyesület
területéről.

A csónakot a vízből a jég
beállta előtt, de legkésőbb december 15.-ig ki kell venni a
vízből.

Míg a közgyűlés által
elfogadott kikötő használati díjat a csónak tulajdonosa nem
rendezi,a csónak nem tehető a vízre.

A csónakok rendben és tisztán
tartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

A gyermek, a napijegyes horgász
és a pártoló tag, csónakhasználatra nem jogosult.

A csónakos horgász a parti
horgásszal együttműködve, egymás zavarása nélkül
horgásszon.

A jelzőkötélhez és tartó
oszlopaihoz csónakot rögzíteni szigorúan tilos.

A csónakokra és a
csónakhasználatra vonatkozó szabályok megsértőitől a csónak
használati engedély a pogányi tavon azonnal visszavonható.

A csónakos, horgászhelyének
elhagyásakor, a csónak rögzítő karóit is ki kell vennie a
vízből. Horgászhelyet mutató jelölés még a horgászat idejére
sem létesíthető.

Csónakot jó műszaki állapotban
tartva csak a csónak éves díját megfizető horgásztag, vagy
tagsági viszonnyal rendelkező családtagja vezetheti és csak
horgászati céllal használhatja, felelősséget vállalva a
csónakban ülőkért.


Ha
a horgásznak bármi kérdése, panasza, észrevétele van, azt
jelezheti személyesen a halőröknek, a küldötteknek, vagy
beírhatják a vendégnaplóba,ami a halőrházban kifüggesztve
található.

Pogány,
2010. február 07.
Küldöttgyülés