Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Rzeka Wyżnica Nr 1

Obejmuje wody rzeki Wyżnicy na odcinkach – od progu powyżej mostu drogowego w Sosnowej Woli do piętrzenia poniżej mostu drogowego w Koloni Boiska oraz od młyna w Prawnie do ruin starego młyna w miejscowości Bór wraz z jej dopływem Podlipie.

GPS 50.990537; 22.006399

 

Płatność

https://www.pzw.org.pl/lublin/wiadomosci/214592/60/zezwolenia_okresowe_na_wody_nizinne_oraz_gorskie_na_rok_2021

 

Regulamin połowu ryb

https://www.pzw.org.pl/lublin/cms/26459/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_w_pzw_lublin_2021