Социална мрежа за риболов
Бистрица

Бистрица

42.264503; 23.728229 / 42.278726; 23.733642

Бистрица е река в Югозападна България, област Благоевград, община Благоевград, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 41 km.

Близки места: