Социална мрежа за риболов
Божоровец

Божоровец

 "І.Общи условия и правила за риболов:Основен принцип на Управата е опазване на екосистемата и животинските видове в и около водоема и недопускане на увреждането им по какъвто и да е начин.Настаняването на секторите става всеки ден през светлата част на деня (летен сезон от 06:00- 21:00ч, зимен сезон от 08:00-16:00ч.), след заплащане на такса.1. ТАКСА ЗА ЕДНОКРАТЕН РИБОЛОВЕН ИЗЛЕТ – 10 ЛВ ДО ТРИ ВЪДИЦИ , само в светлата част на денонощието и с подходящо риболовно оборудване- кеп, кукоизваждач, дюшек.2. РИБА ПОСТАВЕНА В ЖИВАРНИК СЕ ЗАПЛАЩА ! Всяка риба се пуска обратно във водата освен в случай, че риболовецът не желае закупуването й по цени от ценоразписа. Тогава същата може да бъде поставена в живарник. Могат да се закупят само риби с тегло от 1 до 4кг.Шаран-7 лв./кгАмур-7 лв/кгТолстолоб-4 лв/кг3.При напускане на водоема, всеки посетител е ДЛЪЖЕН да сътрудничи на охраната за проверка на улова.4.Разрешено е поставянето на рибата в люлка до пристигане на длъжностното лице с цел заснемане и водене на статистика.5.След фотосесия уловената рибата се връща внимателно във водата по най-безопасния начин и без да се наранява.6.Задължително се използват само безопасни монтажи с една кука.7.Автомобилите се паркират на обозначените за ТОВА места. 8.При ПРИСТИГАНЕ на водоема всеки риболовец се запознава с тези правила, условия, забрани и заплаща Такса за риболов. 9.Управата на водоема запазва правото да не допусне посетител ако същия не желае да се запознае с правилата .10.Управата МОЖЕ Да прекрати риболова на посетител който НЕ СЕ съобразява с изискванията Й, извърши нарушение ИЛИ пречи на другите риболовци. При отстраняване на нарушители таксата НЕ СЕ връща !!! 11.При вадене на риба, без значение от размера й трябва да се използва кеп, който задължително да е мокър.12.Всеки риболовец трябва да съобразява поведението си и да не пречи на другите.13.Придружителите на риболовеца са длъжни да спазват настоящите правила.ІІ. Забрани Абсолютно забранено е:1. Вземането на риба от язовира и/или изнасянето й от сектора при каквито и да е обстоятелства, независимо от вида и размера й.2.Убиването на риба и др. аквакултури.3.Безотговорното отношение към рибата (грубо вадене, хващане за очи и хриле, връзване, нараняване, вдигане на рибата високо, държането на риба с пръсти под хрилните капаци и откачването на куката със различни от разрешените средства –кукоизваждач и т.н.)5.Търмъчене, влачене.6.Използването на мрежи, капани, двойни и тройни куки, кошове и рачила.7.Използването на метални (телени живарници).8.Къпането.9.Използването на гумени лодки и всякакви надуваеми съоражения.10.Използването на всякакъв вид оръжие (лъкове, арбалети, огнестрелно оръжие, пневматично оръжие и други).11.Паленето на огън.12.Вдигането на шум, викане, силна музика, крещене, ненужно пляскане във водата.13.Изхвърлянето на отпадъци извън местата за това.14.Риболов на деца под 16 год. без придружител.Ако бъдат забелязани методи, практики или др. които не са описани в тези правила, а биха причинили щети на водоема, рибата или на други посетители, Управата си запазва правото да ги забрани на място, въпреки, че не са упоменати тук.ІІІ. Добронамерени препоръки към риболовците1.Да пази платежния документ до напускане на язовира.2.Винаги мокър кеп-пренасяйте рибата до теглилките с мокри карп сакове или дюшеци.3.Сигнализирайте управата при наличие на болна или наранена риба.ВАЖНО:Целия язовир се охранява с видео наблюдение в реално време и с възможност връщане на записа.Риболовците приемат условието че са под постоянно видео наблюдение.НАЛИЧНИ СА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ И ЧЕШМИ С ПИТЕЙНА ВОДА."

Близки места: