Социална мрежа за риболов
Дяково

Дяково

42.353216; 23.088915

Обща информация за водоема:

Язовир Дяково се намира на 15 км от Дупница. Предназначението му е за напояване. Залятата му площ е от 2000 декара. Язовирът е с формата на длан с четири основни ръкава. Най-посещаван е Кременишкият ръкав, наречен така на близкото село. Именно до него е и най-лесният достъп. Във водоема има много видове риба, а трофеити никак не липсват, но заради студената вода рибата става активна доста късно през август, септември. Видовете риба, които плуват във водите му са шаран, сом, каракуда, костур, пъстърва, бяла риба, червеноперка и клен.

Рибни екземпляри:

● Шаран

● Амур

● Кефал

● Каракуда

● Червеноперка

● Пъстърва

● Щука

● Сом

● Костур

● Бяла риба

Техники за риболов:

● Риболов на плувка

● Риболов на дъно

● Риболов на спининг

● Риболов от лодка

Правила за риболов:

На водоема важи закона за рибарство и аквакултури на република България.

Практикува се риболов само с валиден риболовен билет!

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

1. на седмичен 4 лв.;

2. на месечен 8 лв.;

3. на шестмесечен 15 лв.;

4. на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.

Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.

Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като: 1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски

риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.

Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Контакти:

Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София

Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)80 51 651

Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg

Близки места: