Социална мрежа за риболов
река Елешница

река Елешница

42.154685; 22.513774 / 42.247486; 22.88972

Елешница е река в Западна България, област Кюстендил, общини Кюстендил Невестино, десен приток на река Струма. Дължината ѝ е 59 км, която ѝ отрежда 66-о място сред реките на България.

Близки места: