Социална мрежа за риболов
Скаленско езеро

Скаленско езеро

42.774809; 26.673249

Скаленското езеро или Каябашко блато е тектонско езеро в северния склон на Стидовска планина (част от Източна Стара планина), източно от Мокренския проход и западно от село Скала. Езерото е образувано в палеогенски седиментни скали, на 473м н.в. Площта му е 0,53км², като размерите му са 1050м дължина и 535м ширина. Подхранва се с води от река Луда Камчия, които се докарват чрез подземен водопровод. През 1971г покрай източния и южния му бряг са земно насипни стени, които увеличават площта и обема и повишават нивото му. В южният му край има изтичало, от където тръгва напоителен канал, чрез който се напояват около 26 хил. дка обработваеми земи в Сунгурларското поле. Част от водите му се използват и за промишлено водоснабдяване.В езерото се лови прекрасна бяла риба, едър костур и шаран.

Близки места: