Jak ryba cítí bolest? | Rybo.cz

Jakub Hladký Rybo.cz Česká republika
Jakub Hladký Rybo.cz
07. 04. 2021

Už mě to u vody napadlo vícekrát, když jsem zdolával nějakou rybu. Jak moc ji asi bolí háček v tlamě, za který já ještě ke všemu silně tahám? Sám se děsím, aby se mi nestalo zranění, kdy si zaseknu háček až po protihrot.

Jak to má ryba? Jak moc ji to bolí? A také, za jak dlouho se jí rána zahojí? Opět jsem se spojil s prof. Ing. Tomášem Randákem, Ph.D. (TR), ředitelem výzkumného ústavu Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, a také s Petrem Svatkem (PS), pedagogem odborných předmětů na Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, aby mi zodpověděli několik otázek na téma ryby a bolest.

Jak rybu bolí zaseknutý háček?

Ví se, jak ryba vnímá bolest, například háček a tažení při zdolávání? To, že nevydává zvuky, ještě neznamená, že ji nic nebolí.

(PS) Ryby mají na rozdíl od teplokrevných živočichů, jednodušší nervovou soustavu. Mají schopnost rozeznávat okamžitou bolest, ale přesto je tato bolest v úplně jiné intenzitě, než je tomu u teplokrevných živočichů. Vlákna na přetrvávající bolest jsou u ryb jen ve velmi omezeném množství.

Při zaseknutí a tažení ryby na háčku ryba dle mého názoru v prvopočátku cítí omezenou tupou bolest v nízké intenzitě, ale pak se spíše snaží uniknout nežádoucímu tahání rybáře. Ryba ví, že má háček v tlamě, ale bolest není intenzivní, není omezující. Toto potvrzují i mé rybářské zkušenosti, když jsem chytil dvakrát za sebou v krátkém časovém sledu jednu a tu samou štiku.

Toto se mi stalo i u kapra, kterého jsem pustil a za 30 minut zabral znovu. Proto si z logického hlediska myslím, že ryby nevnímají bolest stejně jako my, protože by danou situaci v tak krátkém časovém sledu, nepodstoupili dvakrát. Tyto případy se spíše stávají u menších ryb, které nemají ještě tolik zkušeností. U těch větších je to spíše o tom jestli je ryba hloupější, nebo chytřejší.

Desinfikovat rybě ránu po háčku?

A také, jak rychle/pomalu se jí hojí rána po jeho odstranění. Je nutné/vhodné rybě tlamu desinfikovat? zvláště u trofejních ryb. Má to vůbec smysl?

(PS) Toto je závislé na prostředí, ve kterém ryba žije. Jestli jsou ve vodě hodně parazité, plísně nebo bakterie. Každá otevřená rána je vstupní branou pro tyto potvůrky. Samozřejmě to ovlivní celkový zdravotní stav ryby: (její momentální odolnost imunita).

Co nesmím opomenout, je druh ryby. Všeobecně jsou ryby lososovité mnohem náchylnější, než ryby kaprovité. Pokud rána po háčku nebude nějak extrémní a ryba bude zdravá, tak se jí tlamka normálně zahojí bez problémů. Dezinfekce je dobrá prevence, ale dle mého názoru u zdravých ryb není nutná.

Správné držení a manipulace s rybami

Na internetu je občas k vidění, že rybář svůj úlovek (zvláště dravce) drží za spodek žaber. Jak moc je to pro rybu ohrožující?

(TR) Strkání rukou do žaber je zakázáno. Vylovení ryby za skřelové víčko je z hlediska možného poškození žaber rizikové. Spíš bych tedy pro vylovení ryby doporučil podběrák. Pokud budu rybu vracet zpět do vody, tak bych ji určitě za skřele nedržel. Snad je akceptovatelné takto držet rybu zabitou.

(PS) Sahat do žaber živých ryb je z mého hlediska nepřípustné. Jejich poškození může vést k vykrvácení ryby.

Jak tedy správně držet rybu?

(TR) Ideálně zespodu oběma rukama v malé vzdálenosti nad nějakou vhodnou podložkou.

(PS) Šetrně!! U sumce je důležité šetrné držení pod prsními ploutvemi.

Co držení za tlamu u okouna?

(PS) Může a nemusí, tlama okouna je celkem robustní a kostěná. Je to dravec, který uchvátí třeba raka. Pokud jí rybář nebude nějak nepřirozeně páčit, nebo se ryba nebude extrémně mrskat, tak by se nemělo nic stát. Záleží to na rozumu rybáře. Sám občas okouna držím za tlamu.

Opakovaná ulovení ryb na soukromých revírech

Jak ryby snáší opakovaná ulovení na háček a následná zranění tlamy?

(TR) Pokud je s rybami zacházeno šetrně a podmínky v revíru – především z hlediska teploty vody a obsahu kyslíku – jsou vyhovující, dokáží se ryby s opakovaným ulovením vyrovnat. V opačném případě samozřejmě může docházet k poškození ryb i k úhynům.

(PS) Záleží asi v prvé řadě na velikosti háčku. Od toho se odvíjí i rozsah zranění tlamy a v jaké je ryba kondici. Dále to určitě ovlivní prostředí, čistota vody a obsah kyslíku v ní.

Jak dlouho jim trvá regenerace?

(TR) Záleží na mnoha faktorech – především na době zdolávání, teplotě vody, obsahu kyslíku ve vodě a na zacházení s rybou. Pokud rybu zdoláváme dlouho, voda je teplá, kyslíku málo a ještě ji dlouho potrápíme na břehu, tak se samozřejmě šance na přežití snižují.

(PS) Rybě může trvat regenerace několik dní až týdnů, záleží na velikosti rány. Pokud by byla rána veliká, může tlama zaplísnit. Pokud se na toto podívám z pohledu sportovního rybáře, je spíše problém u malých velmi frekventovaných soukromých revírů. Zde jsou některé ryby chyceny i 3 krát do týdne. Pak může docházet i ke zlomení kostí, které jsou v tlamě ryb. To jsou pak ty ryby, které mají znetvořené tlamy.

Zacházejme s rybami šetrně

Věřím, že každý rybář ví, jak s ulovenou rybou zacházet. Přikazuje mu to také Zákon o rybářství. A také, že se jí snaží vždy ublížit co nejméně. Ryba podle výše uvedených informací regeneruje zřejmě poměrně rychle. To ovšem neznamená, že nebudeme opatrní.

Celý článek je dostupný pouze pro registrované uživatele

Celý článek je dostupný pouze pro registrované uživatele

Fishsurfing logo
Fishsurfing
The world of fishing
1.1M+
stažení
Průměr 
4,7
Ribbon
Zdarma

Mohlo by se vám líbit