JARNÍ TIPY PRO LOV SUMCŮ

Jakub Holubec Česká republika
Jakub Holubec
17. 04. 2023

Ahoj přátelé a rybáři.

Jaro není pro lov sumců v České republice úplně typické. Možností, kam na vousaté predátory vyrazit je pomálu díky jejich hájení, ale kdo hledá, najde. I u nás existují možnosti, jak si sumce na jaře zachytat. Jde hlavně o soukromé revíry přímo určené pro sumcaře, ale existují i vody, jejichž majitelé o sumcích neví a historicky se v nich sumci vyskytují. Pak je na šikovnosti každého z nás, jestli se nám podaří na takové vody dostat. Pokud ne, stále je zde cesta vyrazit za hranice naší republiky. Poud se bavíme o chytání v ČR, téměř vždy jde o stojaté lokality, protože veškeré řeky bývají svazové. Ať už se dostanete na jakoukoli vodu s výskytem sumce v jarních měsících, určitě by se vám mohlo hodit několik tipů, které najdete v následujících řádcích.

Místo a lokalizace sumce na jaře:

Sumec je teplomilná ryba. Toto bude vždy základním parametrem při jeho lokalizaci a v jarních měsících toto pravidlo platí dvojnásob. I když sumce v brzkém jaru najdeme stále na zimovištích, po prvním jarním oteplení mu počasí dává jasný impuls k první aktivitě. Voda ožívá a vše směřuje rychle k jarnímu tření ostatních ryb. Sumec nebude daleko, takovou hostinu si nemůže nechat ujít. Stejně jako se ostatní ryby v jarních měsících pohybují v mělkých příbřežních partiích, sumec se toulá poblíž. Teplá voda, shluklé potravní rybky chystající se k výtěru a teplé sluneční paprsky prohřívající mělčiny jsou věci, které byste němeli přehlížet. Sumec je pohodlná ryba která vyhledává úkryt poblíž snadno dostupné potravy s prokysličenou a teplou vodou. I ryba hrubě za hranicí dvou metrů umí v příbřežních partiích proplouvat naprosto obezřetně a nepozorovaně. Ladným pohybem proplouvá metrovou vodou a člověk by se často divil, jak blízko břehu se takto velcí sumci vyskytují.

Nástrahy:

V jarním období rozhodně preferuji používání menších nástražních rybek, rousnic, pijavic apod. Drobná potrava je pro sumce se stále zpomaleným metabolismem schůdnější a lépe se mu tráví. O tomto jsem se přesvědčil i nedávno, kdy mi sumec po vylovení „vracel“ zdechlinky cca 10cm cejnků. Velká ryba sumce v jarním období zbytečně zatěžuje a hůř se mu tráví. Stejně tak platí, že sumec následuje potravní ryby, které se zrovna shlukují k výtěrům. Dá se tedy očekávat, že bude preferovat právě tento druh a velikost ryb, která bude v daném místě. Pokud se vám podaří najít trdliště bílé ryby, máte napůl vyhráno.

Technika:

Jaro přeje příbřežním partiím. Pokud pomineme brzké jaro, které by bylo podobné spíš zimnímu lovu sumců. V prohřívající se vodě v mělčinách volím vyvazování poblíž břehů. Hledám již zmíněnou potravní rybu, která sumce zaujme a především během dne mám oči na stopkách. Na jaře se často stává, že je sumec aktivní během dne. Sluneční paprsky odstartují ve vodě jarní shon o potravu a tu následují i sumci. Byla by proto škoda jezdit jen na noc. Pokud můžete, setrvejte u vody i během dne.

Tip na závěr:

Sledujte pohyb slunce. Většina z vás by si na jaře rozhodně sedla s pivkem na zahrádku a slunila se, co to dá. Neberte pohyb slunce během dne na lehkou váhu. Sumec dá rozhodně přednost dlouho prosluněným místům před těmi stinnými.

Na závěr musela vyvstat otázka, jestli je etické sumce na jaře lovit, když jsou hájení. Můj názor na věc, který se mnou sdílí spousta vynikajících sumcařů je, že hájení je období určené hlavně pro ochranu ryb, které jsou v reprodukci. Sumec se naprosto prokazatelně vytírá v našich podmínkách z 99% až po skončení hájení a právě po odhájení v nádledujícím týdnu až dvou jejich hrátky většinou začínají. Nevidím proto žádný přestupek proti rybářské etice, lovit sumce na jaře v době, kdy sumec přijímá potravu ve velkém a je aktivní. Co se týče argumentace lidí podílejících se na legislativě, je na další diskusi, proč tomu tak stále je. Většinou jsem se ale setkal s názorem, že hodnostáři o této situaci vědí, jen ji neumí legislativně vyřešit. Možná by bylo fajn se zamyslet spíš nad ochranou sumce, než nad nekonečným znemožňováním jeho lovu. S letošním vývojem počasí můžeme téměř jistě počítat s výtěrem sumce po 16. červnu. Je to lokalita od lokality, ale jedno je jisté, že lovu sumců během tření se letos nevyhneme a lov sumců na trdlištích bude probíhat legálně dál, jako každý rok…

Bavil vás článek a chtěli byste se dozvědět víc? Lajknutím článku mi dáte vědět, že ano a můžete se rovnu těšit na další tipy.

Hodně úspěchů všem slušným rybářům přeje,

Jakub.

 

Celý článek je dostupný pouze pro registrované uživatele

Celý článek je dostupný pouze pro registrované uživatele

Fishsurfing logo
Fishsurfing
The world of fishing
1.1M+
stažení
Průměr 
4,7
Ribbon
Zdarma

Mohlo by se vám líbit