Rybářská sociální síť
Dyje 5

Dyje 5

GPS začátek: 48.858464; 16.7222, konec: 48.892997; 16.644253

 

Přítok Moravy. Od hráze Novomlýnské nádrže až k hrázi Věstonické nádrže.

Zákaz lovu v úsecích (vyznačeno tabulemi):

silnice Dolní Věstonice - Strachotín

od skládky hradidel až po sjezd k čerpací stanici Milovice

v areálu TJ Vodní sporty

od přístaviště Povodí Moravy s. p. až po hráz Věstonické nádrže

v odvodňovacích kanálech kolem nádrže

v prostorách ohraničených bojemi, kde provádí uživatel revíru hospodářskou těžbu ryb

ve vzdálenosti 50 m od přístavního mola výletního parníku

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.

Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění.

Zákaz přechovávání přisvojených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže.

Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz. lov ryb na bójku).

Lov z loděk povolen.

Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm a candáta 50 cm.

V k.ú. Strachotín platí obecně závazná vyhláška obce Strachotín č. 2/2014 "O zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Strachotín".

V k. ú. obce Šakvice platí obecně platná vyhláška obce Šakvice číslo 2/2015 a v k. ú. obce Přítluky platí obecně platná vyhláška obce Přítluky číslo 2/2016.

 

Upozornění: Do revíru byla nasazena násada kapra s trvalou kotvičkovou značkou umístě­nou pod hřbetní ploutví. Každý oprávněný k lovu, který uloví takto označenou rybu je povinen se řídit všeobecným ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

 

MRS, z.s. Brno

Kontakty Předseda: Mgr. Jiří Ryšánek, tel.: 602 429148, e-mail: jrysanek1@seznam.cz

Blízko se nachází: