Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Rybaření HARTA 1 A

Rybaření HARTA 1 A

GPS 49.890963; 17.584006

Revír tvoří vodní nádrž na Moravici, přítoku Opavy, Odry.
Od tělesa hráze na km 57,5 až po stupně na konci vzdutí na km 74,4 v k. ú. Valšov a na Černém potoce na km 3,8 v k. ú. Dlouhá Stráň. Přítoky nádrže Moravice, Kočovský potok a Černý potok nejsou součástí revíru. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí. Hranice revíru jsou označeny tabulemi. Zákaz lovu ryb v úseku od hráze po obou březích - vyznačeno tabulemi na obou březích, a u přítoků Moravice a Černý potok - vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu je také pod obcí Nová pláň pod rybníkem - vyznačeno tabulemi. Lov ryb z plavidel, vyvážení návnad a nástrah povoleno mimo úseky se zákazem rybolovu. Při vyvážení návnad a nástrah a při lovu ryb z plavidla se nesmí lovící zdržovat ve vyznačené plavební dráze a musí vzít na vědomí, že na hladině se pohybují plavidla správce nádrže, vodní záchranné služby a plavidla rekreační.
Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak. Nastražená bójka musí být po setmění osvětlena chemickým nebo elektrickým světlem. Za lov z plavidla se nepovažuje lov z loďky navalené na přirozený břeh. Lov ryb z ostrovů je zakázán. Lov čeřínkováním z plavidla je zakázán.
Lovící jsou povinni uvolnit prostor při údržbě pobřežních porostů správcem vodního díla.
Na revíru je zakázáno bivakování, stanování, používání jakýchkoliv přístřešků a nocování v době od 00.00 do 4.00 hodin, mimo vyhrazené lokality, kde je nutná zpoplatněná rezervace on-line na www.rybsvaz-ms.cz

 

Moravskoslezský ÚS

AdresaJahnova 890/14
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon596 620 583
E-mailsekretariat@rybsvaz-ms.cz
Webhttp://www.rybsvaz-ms.cz/

Blízko se nachází: