Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Rybaření SÁZAVA 5 (H)

Rybaření SÁZAVA 5 (H)

GPS začátek: 49.877346; 14.899254, konec: 49.849592; 14.951753

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Sázava - Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě) až k jezu mlýna v Ledečku. Na jezu mlýna Sázava - Černé Budy v Sázavě (levý břeh) se nachází rybí přechod (GPS: 49°52'39.309"N, 14°53'59.026"E). Ve strouze skláren Kavalier v Sázavě je lov ryb zakázán. Na ostrově pod jezem v osadě Budín k. ú. Samopše - platí zákaz lovu ryb v mlýnském odpadu (strouze). Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím k řece. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru je Úžický (Talmberský) potok, který je chovný - lov ryb zakázán.
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: MZE-35091/2021-16232 ze dne 7. 6. 2021) je v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9. i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin.
V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.
Osoba provádějící lov ryb je povinna:
1)Při lovu ryb v době povolené výjimky (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00 hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
2)V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
3)Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

 

ÚS města Prahy

AdresaRybářská 3/5
147 00 Praha - Podolí
Telefon222 248 109-10
E-mailinfo@rybaripraha.cz
Webhttp://www.rybaripraha.cz/

Blízko se nachází: