Bosut

Bosut

GPS:45.057613; 19.097925
45.194209; 18.689416
Vrsta ribe:Štuka, šaran, linjak, som, deverika, zlatni i srebrni karas (babuška), amur, smuđ, crvenperke i ostala sitnija bijela riba.
Vrsta vode:River
Udruga:ŠRD Priroda Vinkovci
http://ribolovni-savez.hr/ribolovne-vode/bosut/
Dozvola:150HRK(20€)

Bosut je svojevrsna prirodna pojava, pa ga još zovu rijekom bez izvora. Dugačka je 186 km i najduža je lijeva pritoka Save. Teče koritom koje je nekad izdubio jedan od savskih rukavaca. Taj se rukavac odvajao ispod ušća rijeke Bosne, a vraćao natrag u Savu u blizini ušća Drine. Gornji ulaz se vremenom zasuo, vjerojatno od nanosa rijeke Bosne, pa je njegovo korito ostalo bez vode i turci ga nazvaše Bosut (baš = prazan i sut = voda).

Najzanimljivije ribolovno područje nalazi se uzvodno, iza Doma ribolovaca u Sopotu. Zatim od vikendica na području Rokovaca pa sve do Cerne i ušća Biđa te donjim dijelom Biđa do Šiškovaca. Ispod Vinkovaca voda je djelomice prilično zagađena. Vodotok prema Spačvi se prirodno pročišćava. Za gornji dio Bosuta treba još spomenuti odlične terene kod ušća pritoke Bitulje u Biđ te Biđa u Bosut. Zatim nizvodno kod nove brane i ušća pritoke Spačve, kod sela Lipovca i oko ušća Studve. U Bosutu i pritokama štuki pogoduje obilje sitne bijele ribe te mirni i zelenilom obrasli tok rijeke. Tu se štuka skriva i obilno hrani. Ona je svakako najzanimljivija riba bosutskog bazena. Lovi se varalicom s kopna i iz čamca (preporučuju se žute i bijele varalice tipa žlice).

Nearby places: