Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Черна Места

42.140266; 23.698755 / 42.093754; 23.723465

Черна Места е река в Южна България, област Благоевград, община Якоруда, лява съставяща на река Места. Дължината ѝ е 23,3 km.