Wędkarska sieć społecznościowa
Jezioro Łabędzie

Jezioro Łabędzie

Jezioro Łabędzie, zwane również łabędzkie albo Głębokie, ma kształt wydłużony, usytuowane jest w kierunku wschód - zachód. W kierunku południowo-wschodnim od zbiornika usytuowana jest niewielka wieś Czapla. Zbiornik jest dość ubogi florystycznie. Bardzo atrakcyjny pod względem wędkarskim. Wody jeziora są czyste, w przeważającej części całkowicie wolne od wodorostów. Obrzeża przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem z drzewostanem mieszanym.

Część zachodnia jest głębsza, o ostrym stoku ławicy. W centralnej jej części znajduje się głęboczek do 20,8 m. Część wschodnia jest płytsza. Miejscami ławica opada tu dość łagodnie (zwłaszcza po stronie południowo-wschodniej i wschodniej). W tym rejonie zbiornika znajdują się dwa głęboczki. Jeden położony w części wschodniej, mocno wydłużony, jest obszarowo dość znaczny, a głębokość maksymalna dochodzi w nim do 15 m. Nieco na północny zachód od niego znajduje się drugi, o niewielkiej średnicy głęboczek. Obniżenie dna dochodzi tam także do 15 m. Zbiornik ma więc bardzo urozmaiconą rzeźbę dna, które w większości jest piaszczyste i tylko na wypłyceniach pokryte cienką warstwą mułu. Linia brzegowa akwenu jest jednak słabo rozwinięta.

Użytkownikiem akwenu jest .

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 16,73 ha
  • Średnia głębokość: 10 m
  • Maksymalna głębokość: 20,8 m

GPS 53.278325; 16.558565

 

Płatność

https://www.pzw.org.pl/pila/cms/26455/dowody_wplat__zezwolenia_okresowe_2022

 

Regulamin połowu ryb

https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/26423/pliki/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_on_pzw.pdf

Miejsca w pobliżu: