Wędkarska sieć społecznościowa
Jezioro Urzędowe (Szpitalne)

Jezioro Urzędowe (Szpitalne)

Położone jest w sąsiedztwie pól uprawnych i ogródków działkowych. W części zachodniej zbiornika znajduje się zatoka, która stanowi płytszą partię zbiornika i jest połączona z dopływem rzeki Chrząstawy. Roślinność wynurzona poza obszarem zatoki występuje stosunkowo rzadko. Głównym jej przedstawicielem jest trzcina pospolita, w mniejszym stopniu tatarak. Roślinność ta zajmuje blisko połowę linii brzegowej.

Niska przejrzystość wody oraz mało żyzne osady denne, które powstały w wyniku wieloletnich zanieczyszczeń spowodowały iż roślinność zanurzona występuje w niewielkim stopniu i jest skoncentrowana głównie w strefie przybrzeżnej zatoki zbiornika. Występuje tu moczarka kanadyjska, rogatek i jaskier krążkolistny. W głębszych partiach nie występuje roślinność zanurzona.

Dno zbiornika jest w większości muliste, o dość zróżnicowanej miąższości. W części południowej zbiornika występują znaczne odcinki piaszczystego dna. Podobnie w części północnej. Są to głównie odcinki, na których funkcjonowały, bądź funkcjonują plaże.

Jest to jezioro bardzo atrakcyjne pod względem wędkarskim jezioro w Człuchowie. Duża powierzchnia, liczne tarliska, ciekawe ukształtowanie dna i połączenie z Chrząstawą to główne zalety jeziora.

GPS 53.656311; 17.35749

 

Płatność

https://pzw.slupsk.pl/#zezwolenia-online

 

Regulamin połowu ryb

https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_od_1012020r.pdf

Miejsca w pobliżu: