Wędkarska sieć społecznościowa
Łysina nr 509

Łysina nr 509

Łowisko Licencyjne Łysina nr 509

Regulamin łowiska licencyjnego
Łysina nr 509
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:
Łowisko licencyjne „Łysina” nr 509 o pow. 16 ha zlokalizowane jest w miejscowości
Bieruń Stary przy ul. Polnej.
Łowisko jest łowiskiem typu mieszanego.
II Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska licencyjnego „Łysina” nr 509 jest Koło PZW nr 2 Bieruń Stary.

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb na zbiorniku Łysina
nr 509” na dany rok kalendarzowy.
2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki
należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed zarzuceniem wędki do wody.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.
4. Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
5. Na zbiorniku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
6. Na zbiorniku obowiązuje zakaz spinningowania oraz łowienia na żywą lub martwą rybę
w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.
7. W czasie wędkowania nocnego stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo
oświetlone.
8. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody
w uzasadnionych przypadkach oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.
9. Zabrania się połowu ryb od tablicy kawiarni „Gwarek” do końca tarliska.
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w RAPR.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Łysina nr 509
łowienie na zaśmieconym łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez
prawa zwrotu kosztów jego pozyskania.
IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 2 Bieruń Stary przy ulicy Polnej 5
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00-18:00.
Kontakt telefoniczny: 507 195 620 lub 501 234 487.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :
- 250,- zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 15 szt. ryb
limitowanych w ciągu roku
- 100,- zł opłata ulgowa dla młodzieży zrzeszonej w PZW w wieku do lat 16,
upoważniająca do połowu 10 szt. ryb limitowanych w ciągu roku.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu
poprzedniego Zezwolenia.
5. Zezwolenie traci ważność w dniu wykorzystania limitu rocznego.
6. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.
7. Młodzież do lat 14 nie będąca członkiem PZW może łowić na jedną wędkę spławikową
na stanowisku opiekuna, w ramach jego limitu bez dodatkowych opłat.

V Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko licencyjne „Łysina” nr 509 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

VI Postanowienia szczegółowe:
1. Ryby objęte limitem rocznym to: amur, karp, sandacz, szczupak, węgorz.
2. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania :
- karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz – łącznie 2 sztuki na dobę w tym tylko 1 szt.
ryby drapieżnej.
Po złowieniu w danym dniu ryby drapieżnej limitowanej obowiązuje zakaz połowu
w tym dniu na spinning oraz na żywą i martwą rybę.
3. Tygodniowy limit wynosi 4 szt. w/w ryb limitowanych.
4. Po złowieniu limitu dobowego ryb objętych limitem rocznym wędkarz jest zobowiązany
zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
5. Po złowieniu limitu tygodniowego obowiązuje zakaz wędkowania w danym tygodniu.
6. Ogranicza się połów ryb nielimitowanych dziennie do:
- karaś 5 szt.
- leszcz 5 szt.
- płoć i wzdręga 20 szt. łącznie.
Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).
7. Wprowadza się wymiary ochronne ryb:
- amur do 70 cm,
- lin do 30 cm
8. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR.
9. Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR.

GPS 50.087166; 19.07111

 

Płatność

http://pzw.silverpredict.pl/24-oplaty-okresowe-na-amatorski-polow-ryb-dla-wedkarzy-niezrzeszonych-w-pzw

 

Regulamin połowu ryb

https://katowice.pzw.org.pl/uploaded_files/1702746794_1702680752uchwala-nr-452023-zarzadu-okregu-pzw-w-katowicach-.pdf

Miejsca w pobliżu: