Wędkarska sieć społecznościowa
Rzeka Wisła nr 5 (zbiornik Włocławski)

Rzeka Wisła nr 5 (zbiornik Włocławski)

Obwód rybacki obejmuje wody: wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Mołtawa do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do przeciwległego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka,

z wyłączeniem rzek: Mołtawa, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chełmiczka1,7 .

GPS 52.558746; 19.595643

 

Płatność

https://ompzw.eparki.pl/

 

Regulamin połowu ryb

https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6243.pdf

Miejsca w pobliżu: