Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

  • Organizácia: Rada SRZ Dunaj č.3 a č.4
  • Kraj: Trnava
  • Okres: Dunajská Streda

Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 60/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x.

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3 do 31.5

Celozväzová voda - Rada SRZ RADA

Rada SRZ Dunaj č.3 a č.4

Kontakty

Ing. Martin Farskýrybársky hospodár
Telefón: +421 918 711 545
E-mail: farsky@srzrada.sk

Predaj povolení / Povolenia na rybolov

Blízko sa nachádza: