Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel
Fishing Grindplas in Kerkeweerd

Fishing Grindplas in Kerkeweerd

  • GPS: 51.019972; 5.760278
  • Vergunning: Vlaamse Vergunning
  • Vissoorten: Paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, roofblei, snoekbaars en snoek Bittervoorn, riet-/ruisvoorn en zeelt

In het Kerkeweerd was het waterpeil dermate laag dat alleen wadend met een elektrovisapparaat is gevist. Er kon daarom geen bestandschatting worden gemaakt. Er zijn zes vissoorten aangetroffen. Karper en brasem vormden samen meer dan 99% van de biomassa in de vangsten. De aantallen waren beperkt tot enkele tientallen. Op basis van de vangsten kon geen uitspraak worden gedaan over de viswatertypering

Plaatsen in de buurt: