Johannishus Godsförvaltning AB

Johannishus Godsförvaltning AB

Grunden till Johannishus gods lades 1684.

Idag förvaltas egendomen av Johannishus Godsförvaltning AB som ansvarar för skötsel och vård av dess fastigheter samt att utveckla och tillvarata dess resurser, med verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning, jakt, fiske och turism.

Närliggande platser: