Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Labe 31

GPS začátek: 50.16123; 15.809683, konec: 50.277134; 15.846867

Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř. km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř. km 167,7 včetně části Opatovického kanálu (GPS začátek: 50.155541; 15.796729, konec: 50.162783; 15.808849) od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové - Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku a na písníku Opatovický v k. ú. Opatovice nad Labem. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost.
K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k. ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice - severně od Opatovického kanálu (Haldy). Na písníku Rusecký je zákaz rybolovu v jihovýchodní části mezi body GPS: 50°15'29.296"N, 15°50'57.197"E (bod 1) - GPS: 50°15'28.154"N, 15°50'53.557"E (bod 2).
Význačné části revíru jsou:
písníky:
Správčickýv k. ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha
(GPS 50.253264; 15.834587)
RuseckýRusek16,0 ha
(GPS 50.261448; 15.848283)
PlačickýPlačice20,0 ha
(GPS 50.17535; 15.771423)
OpatovickýOpatovice nad Labem 60,0 ha
(GPS 50.1674; 15.801883)
ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák
Třebeš (GPS 50.184999; 15.823977),
Jesípek (GPS 50.181594; 15.81397),
Petrofova jezera (GPS 50.17625; 15.810322)
ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák
Farské (GPS 50.188419; 15.810567),
Machkova (GPS 50.182703; 15.805081),
Borovina (GPS 50.190551; 15.799462),
Panelárna (GPS 50.195133; 15.788369),
Dubina - zákaz lovu ryb (těžba písku) (GPS 50.19297; 15.785304),
Pod Nábytkem (GPS 50.169704; 15.800018)
ramena a nádrže nad jezem Hučák
Lochenice (GPS 50.278807; 15.828427),
Ornstova jezera (GPS 50.248394; 15.832605),
Keprtův (GPS 50.230139; 15.81032),
Svobodné Dvory (GPS 50.215881; 15.787803),
Labský náhon(GPS začátek: 50.265149; 15.825819, konec: 50.174457; 15.807477),
písník pod Ornstovými jezery (GPS 50.243343; 15.829541).
K revíru dále patří nádrž:
požární nádrž (Rozběřice) (GPS 50.267236; 15.752175). Na nádrži Závlaha v k. ú. Světí (GPS 50.251605; 15.772026) je vyhlášená chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR č. j. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí oblast na severní části písníku směrem od Lochenic od přečerpávací stanice GPS: 50°16'12.149"N, 15°49'47.954"E (bod 2) směrem na Háječek Stračinky na západním břehu po bod GPS: 50°15'52.704"N, 15°49'44.043"E (bod 1) a dále od přečerpávací stanice až po konec zvukolamu letiště po východním břehu po bod GPS: 50°15'42.405"N, 15°50'8.463"E (bod 3).
Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi uvedenými body GPS (1. a 3.) Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán, a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových člunů s vlečením lyžaře je každoročně na písníku Správčický od 15. 4. do 30. 9. od 8.00 do 19.00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u Dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí
- lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán. Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28400/2019-MZE-16232, z 27. 5. 2019 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 034 Labe 31 v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00.
Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31 a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 

MO Hradec Králové

AdresaČeský rybářský svaz, z. s.
MO Hradec Králové
Přímská 364/1
500 09 Hradec Králové
Telefon736 480 373, p. Mikeš Václav - jednatel, prodej povolenek
E-mailcrs.hk@volny.cz
Webhttp://www.rybarihk.cz