Map background
Fishsurfing
The world of fishing
Fishsurfing app for desktop and phones
Fish, share, travel

Стара Река

42.997782; 26.152547 / 43.161645; 25.910895

Стара река е река в Южна България — Област Пазарджик, общини Батак, Пещера и Брацигово и област Пловдив, общини Кричим и Стамболийски, десен приток на река Марица. Дължината ѝ е 61 km, която ѝ отрежда 62-ро място сред реките на България.